13 lipca 2017 Udostępnij

Dlaczego podwyższenie temperatury wody w akwarium jest niekorzystne dla ryb?


Nie jest dla nikogo żadna tajemnicą, że ryby posiadają zdolność zmiany temperatury powierzchni swojego ciała do otoczenia, a więc w ich przypadku wody. Dlatego nie potrafią jej zwiększyć, czy zmniejszyć, a także dostosować tempa przemiany materii do zmieniających się warunków w środowisku bytowania. Niemniej jednak w przypadku bardzo powolnych zmian temperatury wody, potrafią się dostosować. Pamiętajmy jednak, że nie będzie to miało miejsca w przypadku zbyt szybkich przemian. Bowiem mogłaby się wtedy pojawić tak zwana reakcja szokowa.
Niedostosowanie wysokości temperatury, a w tym wypadku gwałtowne jej obniżenie sprawia, że wszystkie procesy życiowe w ciele ryby odbywają się znacznie wolniej. Ryba poprzez taki proces zapada w stan odrętwienia, nie żeruje w celu zapobieżenia krystalizacji wody w jej ciele, co mogłoby po pewnym czasie spowodować jej zamarznięcie. Jeżeli ryby normalnie bytują w ciepłej wodzie, tak jak na przykład ich odmiany z tropików, nie będą umiały się dostosować do niskich temperatur, przez co ulegną zaziębieniu. Taki proces spowoduje zmniejszenie ich zdolności obronnych przed chorobami, wirusami i pasożytami. Jeżeli takie gwałtowne zmiany temperatury będą się pojawiały stosunkowo często, mogą nastąpić nieodwracalne zmiany, jak chociażby naruszenie skrzeli, czy zmniejszanie rozmiarów samej ryby.

Dlaczego podwyższenie temperatury wody w akwarium jest niekorzystne dla ryb?

Z kolej zbyt wysokie temperatury są szkodliwe głównie dla ryb, które normalnie bytują w bardzo zimnej wodzie. Takie skoki powodują niepokój u ryb, ich agresję, czy nawet niemożność panowania nad swoimi ruchami i nad tym co ryba w danym momencie robi. Zwiększenie temperatury już o ponad pięć stopni w konsekwencji powoduje nieodwracalne zmiany w układzie krążenia, przez co ryba nie potrafi się bronić przed toksynami. W takim wypadku dochodzi do zakażenia wtórnego, jak chociażby choroby spowodowanej zbyt dużym wydzielaniem gazu, czy przyduszeniem.

Zdolność do jakiekolwiek przystosowania ryby do zmieniających się warunków środowiska jest znacznie większa w przypadku niskiej temperatury, niż wysokiej.

2. Typ przypadłości

Jest to przypadłość spowodowana zmieniającym się środowiskiem bytowania ryby.

3. Przyczyna

Poszukując przyczyn tej przypadłości, należy upatrywać ich w szybkich przemianach temperatury środowiska, w którym bytują ryby.

4. co może sprzyjać występowaniu przypadłości

 • Nieużywanie specjalnych urządzeń w postaci grzałek z termostatem.
 • Popsucie się instalacji grzewczej.
 • Narażenie akwarium i bytujących w niej ryb na zbyt duży dostęp do słońca.
 • Niedostosowanie warunków bytowania ryby do jej indywidualnych potrzeb ze względu na brak wcześniejszego zapoznania się z opisem tegoż zwierzęcia.
 • Zamiana przy czyszczeniu akwarium wody na taką o skrajnie innej temperaturze niż ta, która była pierwotnie w zbiorniku.
 • Nieprzeprowadzenie procesu aklimatyzacji ryby, zaraz po jej zakupieniu, co może spowodować szok temperaturowy.

5. Symptomy

Zbyt niska temperatura w akwarium

 • rezygnacja z żerowania
 • kleiste i łączące się ze sobą płetwy
 • spowolnienie wszelkich funkcji życiowych
 • brak wynurzania się i bytowanie tylko w bliskiej obecności grzałki
 • zniekształcenie powierzchni skrzeli

Za wysoka temperatura w akwarium

 

 • szybkie zmiany kierunku pływania, zbyt gwałtowne ruchy
 • epizody oddalenia się ze zbiornika wodnego
 • nadpobudliwość
 • zmniejszenie intensywności barw na ciele
 • zamglone gałki oczne
 • występowanie bąbli na powierzchni ciała

6. Sposoby na wyleczenie przypadłości

Gdy zauważymy, że temperatura wody nie jest właściwa musimy doprowadzić ją do odpowiedniej wartości, niemniej jednak musimy robić to powoli, gdyż zbyt gwałtowne zmiany mogłyby spowodować szok temperaturowy u ryb. Należy też dobrze przewietrzyć środowisko bytowania ryby i zająć się likwidacją tego co spowodowało awarię. Kolejną czynnością powinno być podanie odpowiednich mikroelementów i witamin, aby ryby mogły lepiej się bronić (np. Tetra AquaSafe, Aqua Art Safe Water, Sera Aquatan, Tetra Vital, Tropical Multimineral itp.).

Jaka powinna być temperatura w akwarium? 

Jeżeli chcemy utrzymać ryby w dobrym zdrowiu, maksymalne zmiany temperatury mogą oscylować w przeciągu 24h w granicach 2-4°C. Zbyt szybkie zmiany środowiska bytowania, a w tym przypadku temperatury wody mogą doprowadzić do zmniejszenia odporności ryb, a tym samym narazić je na zarażenia pasożytami, czy innymi chorobami.

8. Profilaktyka

 • nie wolno umieszczać zbiornika wodnego w miejscach, gdzie mógłby być narażony na działanie słońca w sposób bezpośredni.
 • przed wpuszczaniem ryby do akwarium należy je zaaklimatyzować, aby nie doznały szoku temperaturowego
 • często przeglądamy sprzęt, który użytkujemy w akwarium
 • jeżeli wymieniamy wodę w akwarium, pamiętajmy że jej temperatura powinna być taka sama jak tej wylanej
 • przed udaniem się do sklepu celem zakupu należy najlepiej zapoznać się z literaturą na temat tegoż gatunku.

 

Redakcja ZOO Portal

Komentarze (0)